Kursy intensywne są najchętniej wybierane przez naszych uczniów. Dostępne przez cały rok i z możliwością rozpoczęcia co tydzień. Możesz wybrać między 20 lub 30 lekcjami tygodniowo, w zależnosci od pożądanej intensywności. W obydwu przypadkach możesz wzbogacić kurs o zajęcia z kultury hiszpańskiej (dodatkowo 5 lekcji tygodniowo).

OGÓLNY OPIS KURSÓW INTENSYWNYCH

 • Niewielkie grupy, maksymalnie 9 osób.
 • Możliwość rozpoczęcia: co tydzień.
 • Dostępność: przez cały rok.
 • Kurs integruje gramatyki, słownictwa i konwersacji.
 • Poziomy: początkujący – superior (A1-C1).
 • Zajęcia: od poniedziałku do piątku.
 • Długość: 1 – 44 tygodni.

 • Polecany: osobom zainteresowanym intensywną nauką i codziennym kontaktem z językiem hiszpańskim.
Course Online

INTENSYWNYCH KURSÓW JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

20 LEKCJI TYGODNIOWO

inhispania-courses-20classes

Tygodnie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cena € 155 280 410 545 680 805 925 1035 1165 1290 1415 1540

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT INTENSYWNYCH KURSÓW JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 20 LEKCJI TYGODNIOWO

 • możliwość rozpoczęcia w każdy poniedziałek (za wyjątkiem osób zupełnie początkujących: zobacz daty);
 • każda lekcja trwa 45 minut. Zajęcia: 10.00 – 13.05h lub 14.00 – 17.05h (zależne od dostępności);
 • pomiędzy zajęciami jest krótka przerwa, podczas której możesz poznać pozostałych uczniów, napić się kawy i nabrać energii na resztę lekcji;
 • wszystkie materiały do nauki wliczone są w cenę kursu;
 • po lekcjach możesz uczestniczyć w naszych zajęciach dodatkowych;
 • możesz spersonalizować Twój kurs dodając lekcje indywidualne;
 • ze względu na ilosć godzin, kurs ten jest adekwatny dla osób starających się o wizę.
30 LEKCJI TYGODNIOWO

inhispania-courses-30classes

Tygodnie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cena € 210 405 595 770 945 1110 1280 1460 1610 1755 1895 2030

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT INTENSYWNYCH KURSÓW JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 30 LEKCJI TYGODNIOWO

 • możliwość rozpoczęcia w każdy poniedziałek (za wyjatkiem osób zupełnie początkujących: zobacz daty);
 • każda lekcja trwa 45 minut. Zajęcia: 10.00 – 15.30h z przerwą między 13.05 a 14.00h;
 • pomiędzy zajęciami jest krótka przerwa, podczas której możesz poznać pozostałych uczniów, napić się kawy i nabrać energii na resztę lekcji;
 • wszystkie materiały do nauki wliczone są w cenę kursu;
 • po lekcjach możesz uczestniczyć w naszych zajęciach dodatkowych;
 • możesz spersonalizować Twój kurs dodając lekcje indywidualne;
 • ze względu na ilość godzin, kurs ten jest adekwatny dla osób starających się o wizę.
PONAD 12 TYGODNI

inhispania-courses-12weeks

Tygodnie
12 16 24 28 36 extra
Cena €
20 clases
1540 2040 3040 3540 4540 125

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT DŁUGOTERMINOWYCH INTENSYWNYCH KURSÓW JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (PONAD 12 TYGODNI)

 • możliwość rozpoczęcia w każdy poniedziałek (za wyjatkiem osób zupełnie początkujących zobacz daty);
 • każda lekcja trwa 45 minut. Zajęcia: 10.00 – 13.05h lub 14.00 – 17.05h (zależne od dostępności);
 • pomiędzy zajęciami jest krótka przerwa, podczas której możesz poznać pozostałych uczniów, napić się kawy i nabrać energii na resztę lekcji;
 • wszystkie materiały do nauki wliczone są w cenę kursu;
 • po lekcjach możesz uczestniczyć w naszych zajęciach dodatkowych;
 • możesz spersonalizować Twój kurs dodając lekcje indywidualne;
 • ze względu na ilość godzin, kurs ten jest adekwatny dla osób starających się o wizę.

* Opłata wpisowa: 50€

OBEJMUJE: pierwszy podręcznik, dodatkowe materiały, pakiet informacyjny, zajęcia dodatkowe, dostęp do internetu i certyfikat.

Sprawdź swój poziom
Chcesz nauczyć się
języka hiszpańskiego?

Oblicz cenę
Ile kosztuje kurs
w Inhispanii?

Zarezerwój twój kurs
Interesuje cię naszych kursów
języka hiszpańskiego w Madrycie?

Czy jesteś zainteresowany kultury hiszpańskiej?
Dodaj do intensywnego kursu nasze lekcje kultury: to zabawa!

Historii

Kina

Sztuki

Kuchni

Literatury

Tradycji

Szczegółowe informacje na temat kursu kultura hiszpańska

 • możliwość rozpoczęcia w każdy poniedziałek.
 • każda lekcja trwa 45 minut. Zajęcia: 13.15 – 14.00h.
 • Kurs ten jest możliwy do zrealizowania jedynie jako dodatkowy modul przy kursie intensywnym 20 lub 30 lekcji tyg. Nie funkcjonuje jako osobny kurs.
 • dostępny dla uczniów na poziomie B1, B2 i C1. Osoby na poziomach A1 i A2 mogą w nim uczestniczyć, jeżeli ich ojczysty język należy do grupy języków romańskich lub też swobodnie poslugują się którymś z nich.
 • Cena za 1 tydzień kursu to 25 €.
Spanish intensive course

Nasza metoda

inhispania-metodo-comunicativo
Metoda komunikatywna
 • Ogólne polepszenie Twoich zdolności komunikacji w języku hiszpańskim.
 • Bez wysiłku nauczysz się gramatyki i słownictwa używając ich w praktyce na zajęciach.
 • Pełna inmersja lingwistyczna: wszystko czego nauczysz się na lekcjach użyjesz w życiu codziennym.
Zintegrowane rozwijanie czterech podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania
 • Będziesz w stanie mówić, rozumieć, pisać i czytać hiszpańsku już od pierwszego dnia zajęć.
Materiały i ćwiczenia podczas zajęć
 • W szkole otrzymasz wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne.
 • Motywujące i zabawne zajęcia.
Ocena
 • Twoja codzienna praca i uczestnictwo w lekcjach jest najważniejsze! Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych podczas całego kursu (80%) i wyników testów (20%).
 • Ewaluacja motywacyjna, gdzie błąd rozumiany jest jako nieodzowna część procesu nauczania.
 • IC logo
 • fedele logo
 • fidescu logo
 • camara logo
 • dele logo
 • examenes ccse
 • Evaluación Lengua Española
 • Ayuda para los estudios