Registratie

 • Registreer online, via e-mail, telefoon, fax of in de school.
 • Inschrijvingsformulier – invullen en terug sturen naar Inhispania.
 • Niveau test – afronden en terug sturen naar Inhispania.
 • Met het tekenen van het registratie formulier of betaling vooraf, accepteert de student de algemene voorwaarden.

Betalingen

 • Om een cursus te boeken, moet er een voorafbetaling worden gemaakt van 150 euro. Als jouw programma een accommodatie bevat, zal deze betaling vooraf ten minste 200 euro zijn. Voor speciaal ontworpen cursussen en 1-op-1 cursussen zal deze voorafbetaling anders zijn. De voorafbetaling is een deel van het totale bedrag en zal verlaagd worden van de overige prijs.
 • De voorafbetaling mag contant betaald worden, met credit card of via bankoverschrijving.
 • Openstaande betalingen worden gedaan op de eerste dag van de cursus.
 • De student is geregistreerd wanneer de voorafbetaling en het registratieformulier is ontvangen en goedgekeurd door Inhispania.
 • Inhispania heeft het recht om registraties af te wijzen. Dit wordt vermeldt naar de student die zich aangemeld heeft.
 • Betalingen die worden verzonden zonder enige bevestiging of inschrijving worden niet geaccepteerd.
 • Als de student een cursus bevestiging nodig heeft om subsidies/financiële hulp te verkrijgen van derde partijen (zoals de overheid, universiteiten, etc) zal het totale bedrag vooraf betaald moeten worden. Enige acceptabele vorm van betaling is bankoverschrijving.
 • Accommodatie prijzen hebben een aanvulling van +5% wanneer het betaald is met credit card. In pakketten met accommodatie zal de 5% aanvulling gelast worden voor een deel van de accommodatie van de totale prijs als er betaald is met credit card.
 • Korting en speciale aanbiedingen zijn alleen geldig voor contante betalingen of bankoverschrijvingen en alleen voor het deel van de betaling betaald in cash/via bankoverschrijving. Student moet verklaren op welke korting recht is op het moment van registreren. Wanneer de registratie is ontvangen door Inhispania kan de student zich niet inschrijven voor nieuwe of andere kortingen.

Cursussen

 • De student moet de niveau test naar Inhispania sturen op het moment van registreren of ten minste 14 dagen voor de cursus start. Inhispania zal de student in de gepaste groep plaatsen. Enige veranderingen van niveaus/tijd vereist door de student moeten door de docent en beschikbaarheid van de cursus.
 • Inhispania informeert studenten een week voordat de cursus start over de tijd. Echter heeft Inhispania het recht om de tijden van de cursussen te veranderen.
 • In geval van geweld, belediging tegenover andere studenten en werknemers van Inhispania (betreffend religie, geslacht, seksuele geaardheid) kan uitzetting van de student van de school betekenen.
 • Om een certificaat te ontvangen aan het eind van de cursus, moet de student 80% aanwezigheid hebben.
 • In geval van onvoorziene redenen zullen cursussen mogelijk worden uitgesteld en op een ander moment worden gegeven.
 • Het is niet mogelijk om te veranderen van type cursus wanneer de student de registratie heeft afgerond.

Afmelding

 • Als de afmelding 21 dagen van tevoren ontvangen is voor de start datum van de cursus, 50% van de voorafbetaling (minus het inschrijfgeld en mogelijke administratiekosten) zal worden terugbetaald.
 • Als de afmelding in minder dan 21 dagen ontvangen is voor de start datum zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 • Accommodatie: in het geval van afmelding van alleen de accommodatie, moet dit 14 dagen van tevoren gebeuren. Voor afmeldingen/veranderingen die minder dan 14 dagen van tevoren gemeld worden, moet de student het complete bedrag betalen voor de geboekte accommodatie, tenzij Inhispania een nieuwe student in de accommodatie kan plaatsen.
 • Als de afmelding voor een cursus is wat een bevestiging was om hulp te verkrijgen (subsidies, financiële hulp van derde partijen, zoals de overheid, universiteiten) zullen er officiële weigeringspapieren van de desbetreffende student gepresenteerd moeten worden om hulp te verkrijgen voor de terugbetaling van de voorafbetaling, minus 100 euro inschrijfkosten en mogelijke administratiekosten.
 • Kosten voor cursussen of delen van een cursus gemist door ziekte, eerder vertrek etc. worden niet terugbetaald.

Feestdagen

 • De school is gesloten tijdens de officiële feestdagen in Madrid die gepubliceerd zijn in de schoolkalender. Inhispania zal geen geld terugbetalen voor de gemiste lessen maar kan wellicht alternatieve programma´s aanbieden tijdens deze dagen. 1-op-1 lessen zullen op een andere dag worden gehouden.

Aansprakelijkheid

 • Inhispania is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongelukken buiten de school (bij accommodatie of excursies).
 • Inhispania is niet aansprakelijk voor diefstal of ziekte binnen of buiten de school.
 • Inhispania zal de student geen enkele terugbetaling doen, noch zal er enige compensatie zijn in het geval dat de gecontracteerde diensten niet kunnen worden aangeboden als gevolg van overmacht (bijv. Brand, overstroming, aardbeving, noodsituatie voor de gezondheid, enz.).

Accommodatie

 • De student moet de verwachtte aankomsttijd in Madrid ten minste een week van tevoren mededelen voordat de cursus start.
 • De regels van de huisbaas/appartement moeten geaccepteerd worden. Als de student deze regels niet accepteert, kan de student verwijderd worden van de accommodatie.
 • Inhispania heeft het recht om type accommodaties te veranderen in een soortgelijk of ander type accommodatie voordat de student arriveert, zonder dit mede te delen aan de student. Hier zitten geen extra kosten aan verbonden voor de student.
 • Als een student verandering van accommodatie eist, kost dit 30 euro. Na het verzoek, zijn veranderingen alleen mogelijk als er plekken vrij zijn.

Vliegveld transfer

 • De prijs van de vliegveld transfer service geldt altijd voor 1 persoon van/naar het vliegveld, van/naar accommodatie of school.
 • De student moet zijn/haar vluchtnummer, vertrekplaats en aankomsttijd ten minste 1 week van tevoren mededelen. Enige veranderingen moeten mede gedeeld worden naar Inhispania. Als er veranderingen ontstaan buiten de kantooruren van Inhispania, moet de student contact opnemen met de beheerder per telefoon. Het telefoonnummer moet vooraf verstrekt zijn bij Inhispania.
 • De beheerder zal maximaal 60 minuten wachten na de verwachtte aankomsttijd. Als de student niet op komt dagen/geen contact opneemt met de beheerder dan is de vliegveld transfer verlopen en zal de student zal nogsteeds moeten betalen. Als de student de beheerder heeft gecontact met een veranderde aankomsttijd terwijl de beheerder al op het vliegveld is zal er 10 euro per elke 30 minuten wachten gerekend worden.

Visum

 • Europese Unie inwoners hebben geen visum nodig om een van de cursussen te volgen.
 • Studenten die geen inwoner zijn van de Europese Unie zouden informatie moeten aanvragen bij de Spaanse ambassade of consulaat over de eisen om in Spanje te studeren.
 • Als de student een bevestigingsbrief van de school nodig heeft om zich aan te melden voor een visum, zou ten minste 50% van het totale bedrag vooraf betaald moeten worden. De enige acceptabele vorm van betalen is door bankoverschrijving.
 • Inhispania zal alleen bevestigingsbrieven accepteren voor cursussen van tenminste 20 lessen per week.
 • Wanneer Inhispania de voorafbetaling ontvangen heeft, zal de brief naar het gegeven adres verstuurd worden. Wanneer de student eist om de bevestigingsbrief per koerier te laten verzenden (hetzelfde als UPS), moet de student deze kosten van tevoren betalen.
 • De student is verantwoordelijk voor het hele visum aanvraag proces.
 • Inhispania beveelt aan om de student genoeg tijd te geven voor het visum aanvraag proces.
 • Inhispania kan niet verantwoordelijk worden gesteld als het visum is afgewezen.
 • Als de student niet kan deelnemen aan de cursussen door afkeuring van het visum, moet de student of een vertegenwoordiger het officieele document van afkeuring laten zien waarop de naam van de student, paspoort nummer en aangevraagde visum duidelijk te zien is (met datum, ondertekend en met stempel), afgegeven door de ambassade of consulaat.
 • Om een terugbetaling van een voorafbetaling te doen, moet de afmelding (met de verontschuldigingsbrief) 21 dagen voor de start datum van de geplande cursus ontvangen zijn door Inhispania. Inhispania zal de voorafbetaling minus 150 euro en mogelijke administratiekosten (bankkosten, faxen, telefoongesprekken etc) teruggestort worden. Wanneer de afmelding in minder dan 21 voor de geplande start datum van de cursus ontvangen wordt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 • Korting en speciale aanbiedingen zijn niet van toepassing voor cursussen die over bovenstaande bevestigingsbrief gaan.

Fotorechten

 • Studenten accepteren dat Inhispania foto´s en video´s neemt tijdens de lessen en/of verschillende activiteiten voor het gebruik van de school. Wanneer een student hier het niet mee eens is, zal hij/zij dit moeten vermelden tijdens het registreren van de lessen.

Bescherming van privacy

 • Om de huidige normen na te streven met de bescherming van de privégegevens, informeren wij de studenten dat privégegevens en informatie verwerkt worden en opgeslagen in het archief als eigendom van Inhispania Intlance S.L., gelocaliseerd in c/ Marqués de Valdeiglesias, 3 28004 Madrid, waar de student zijn rechten kan uitoefenen op toegang, correctie en intrekking, overeenkomstig met de algemene voorwaarden van de toepasselijke regelgeving in verband met de bescherming van privacy. “Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de mayo de 2018”.

Inhispania [International Language Center] | Inhispania Intlance, S.L. CIF: B83744847
Datos registrales: Tomo 19178, Libro 0, Folio 32, Sección 8, Hoja M335707, Inscrip. 3

Condiciones de inscripción, pagos y cancelación

 1. Información legal del Titular.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos legales del website:

Web: https://inhispania.com/
Titular: INHISPANIA INTLANCE S.L.
Domicilio: C/Marqués de Valdeiglesias, nº 3, cp 28004, Madrid
C.I.F: B83744847

Teléfono:

Whatsapp:

+34 91 521 22 31

+34 616 995 490

Correo electrónico: administration@inhispania.com
Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19178, Libro 0, Folio 32, Hoja M335707.
 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Las presentes Condiciones Generales de utilización y contratación, tienen como objeto regular la puesta a disposición de la información suministrada en el website, así como la relación jurídica que emana de los procesos de contratación realizados entre los usuarios y el titular del website.

 1. Condición de usuario y aceptación.

El acceso, uso y navegación por el website confieren la condición de “Usuario” al visitante y suponen la aceptación, sin reservas de ninguna clase, del Aviso Legal y Condiciones de Uso. El acceso al website es gratuito.

El registro del Usuario a través del formulario reservado a tal fin en el website confiere la condición de “Usuario Registrado” e implica además de lo especificado anteriormente la aceptación expresa de la Política de Privacidad.

La contratación de cualquier producto y/o servicio confiere la condición de “Cliente” debiendo conocer y aceptar las Condiciones Generales de la Contratación incluidas en el presente texto, así como en su caso, las Condiciones Particulares que rijan la adquisición.

Solamente las personas mayores de 18 años están autorizadas a hacer uso de los servicios de comercio electrónico a través del website.

Mediante la aceptación de las Condiciones Generales de uso y contratación el Cliente declara:

1º. Que es una persona mayor de edad y con capacidad para contratar.

2º. Que ha leído y acepta las presentes Condiciones Generales.

 1. Modificación del Aviso Legal y Condiciones Generales.

INHISPANIA INTLANCE S.L. podrá modificar las Condiciones Generales sin previo aviso, por lo que es aconsejable que éstas sean leídas en cada visita al website. Estas modificaciones son de aplicación a partir de su publicación en el website y no podrán aplicarse a los contratos concluidos anteriormente. En cualquier caso, figurará la fecha de revisión de las Condiciones Generales. El pago de la matrícula de cada curso se rige por las Condiciones Generales vigentes en la fecha de la matriculacion. En todo caso, antes de cualquier proceso de contratación se podrán consultar las Condiciones Generales.

 1. Responsabilidad de INHISPANIA INTLANCE S.L..

Los servicios presentados en el website son conformes a la legislación española. El acceso a la página web será voluntario, y, por tanto, responsabilidad del usuario, quien será responsable de todo efecto directo o indirecto que por el uso que haga del website se derive, incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, técnico y/o jurídico adverso, así como la defraudación de las expectativas generadas por nuestro website, obligándose el usuario a mantener indemne a INHISPANIA INTLANCE S.L. por cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o indirectamente de tales hechos.

INHISPANIA INTLANCE S.L. no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas por causas ajenas a INHISPANIA INTLANCE S.L., que impidan o retrasen la prestación de los servicios, ni de los retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos, ni de la imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por causas no imputables a INHISPANIA INTLANCE S.L., debidas al usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor. INHISPANIA INTLANCE S.L. no controla, con carácter general, la utilización que los usuarios hacen del website. En particular, INHISPANIA INTLANCE S.L. no responde en ningún caso de que los usuarios utilicen el website de conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.

 1. Obligaciones de clientes y usuarios.

Con carácter general el usuario se obliga al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales, así como a cumplir las especiales advertencias o instrucciones de uso contenidas en las mismas o en el website y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia debida, y absteniéndose de utilizar el website de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de INHISPANIA INTLANCE S.L.

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad sin el consentimiento expreso de sus padres, INHISPANIA INTLANCE S.L. no se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos rellenados por el usuario y por tanto no puede constatar la edad de los mismos.

Concretamente, y sin que ello implique restricción alguna al apartado anterior durante la utilización del website el usuario se obliga a:

 1. a) Facilitar información veraz sobre los datos solicitados en el formulario de inscripción del alumno.
 2. b) No introducir, almacenar o difundir en o desde el website, cualquier información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente.
 3. c) No introducir, almacenar o difundir mediante la página de la tienda ningún programa, datos, virus, código, o cualquier otro dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en el website, en cualquiera de los servicios, o en cualq