Registratie

 • Registreer online, via e-mail, telefoon, fax of in de school.
 • Inschrijvingsformulier – invullen en terug sturen naar Inhispania.
 • Niveau test – afronden en terug sturen naar Inhispania.
 • Met het tekenen van het registratie formulier of betaling vooraf, accepteert de student de algemene voorwaarden.

Betalingen

 • Om een cursus te boeken, moet er een voorafbetaling worden gemaakt van 150 euro. Als jouw programma een accommodatie bevat, zal deze betaling vooraf ten minste 200 euro zijn. Voor speciaal ontworpen cursussen en 1-op-1 cursussen zal deze voorafbetaling anders zijn. De voorafbetaling is een deel van het totale bedrag en zal verlaagd worden van de overige prijs.
 • De voorafbetaling mag contant betaald worden, met credit card of via bankoverschrijving.
 • Openstaande betalingen worden gedaan op de eerste dag van de cursus.
 • De student is geregistreerd wanneer de voorafbetaling en het registratieformulier is ontvangen en goedgekeurd door Inhispania.
 • Inhispania heeft het recht om registraties af te wijzen. Dit wordt vermeldt naar de student die zich aangemeld heeft.
 • Betalingen die worden verzonden zonder enige bevestiging of inschrijving worden niet geaccepteerd.
 • Als de student een cursus bevestiging nodig heeft om subsidies/financiële hulp te verkrijgen van derde partijen (zoals de overheid, universiteiten, etc) zal het totale bedrag vooraf betaald moeten worden. Enige acceptabele vorm van betaling is bankoverschrijving.
 • Accommodatie prijzen hebben een aanvulling van +5% wanneer het betaald is met credit card. In pakketten met accommodatie zal de 5% aanvulling gelast worden voor een deel van de accommodatie van de totale prijs als er betaald is met credit card.
 • Korting en speciale aanbiedingen zijn alleen geldig voor contante betalingen of bankoverschrijvingen en alleen voor het deel van de betaling betaald in cash/via bankoverschrijving. Student moet verklaren op welke korting recht is op het moment van registreren. Wanneer de registratie is ontvangen door Inhispania kan de student zich niet inschrijven voor nieuwe of andere kortingen.

Cursussen

 • De student moet de niveau test naar Inhispania sturen op het moment van registreren of ten minste 14 dagen voor de cursus start. Inhispania zal de student in de gepaste groep plaatsen. Enige veranderingen van niveaus/tijd vereist door de student moeten door de docent en beschikbaarheid van de cursus.
 • Inhispania informeert studenten een week voordat de cursus start over de tijd. Echter heeft Inhispania het recht om de tijden van de cursussen te veranderen.
 • In geval van geweld, belediging tegenover andere studenten en werknemers van Inhispania (betreffend religie, geslacht, seksuele geaardheid) kan uitzetting van de student van de school betekenen.
 • Om een certificaat te ontvangen aan het eind van de cursus, moet de student 80% aanwezigheid hebben.
 • In geval van onvoorziene redenen zullen cursussen mogelijk worden uitgesteld en op een ander moment worden gegeven.
 • Het is niet mogelijk om te veranderen van type cursus wanneer de student de registratie heeft afgerond.

Afmelding

 • Als de afmelding 21 dagen van tevoren ontvangen is voor de start datum van de cursus, 50% van de voorafbetaling (minus het inschrijfgeld en mogelijke administratiekosten) zal worden terugbetaald.
 • Als de afmelding in minder dan 21 dagen ontvangen is voor de start datum zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 • Accommodatie: in het geval van afmelding van alleen de accommodatie, moet dit 14 dagen van tevoren gebeuren. Voor afmeldingen/veranderingen die minder dan 14 dagen van tevoren gemeld worden, moet de student het complete bedrag betalen voor de geboekte accommodatie, tenzij Inhispania een nieuwe student in de accommodatie kan plaatsen.
 • Als de afmelding voor een cursus is wat een bevestiging was om hulp te verkrijgen (subsidies, financiële hulp van derde partijen, zoals de overheid, universiteiten) zullen er officiële weigeringspapieren van de desbetreffende student gepresenteerd moeten worden om hulp te verkrijgen voor de terugbetaling van de voorafbetaling, minus 100 euro inschrijfkosten en mogelijke administratiekosten.
 • Kosten voor cursussen of delen van een cursus gemist door ziekte, eerder vertrek etc. worden niet terugbetaald.

Feestdagen

 • De school is gesloten tijdens de officiële feestdagen in Madrid die gepubliceerd zijn in de schoolkalender. Inhispania zal geen geld terugbetalen voor de gemiste lessen maar kan wellicht alternatieve programma´s aanbieden tijdens deze dagen. 1-op-1 lessen zullen op een andere dag worden gehouden.

Aansprakelijkheid

 • Inhispania is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongelukken buiten de school (bij accommodatie of excursies).
 • Inhispania is niet aansprakelijk voor diefstal of ziekte binnen of buiten de school.
 • Inhispania zal de student geen enkele terugbetaling doen, noch zal er enige compensatie zijn in het geval dat de gecontracteerde diensten niet kunnen worden aangeboden als gevolg van overmacht (bijv. Brand, overstroming, aardbeving, noodsituatie voor de gezondheid, enz.).

Accommodatie

 • De student moet de verwachtte aankomsttijd in Madrid ten minste een week van tevoren mededelen voordat de cursus start.
 • De regels van de huisbaas/appartement moeten geaccepteerd worden. Als de student deze regels niet accepteert, kan de student verwijderd worden van de accommodatie.
 • Inhispania heeft het recht om type accommodaties te veranderen in een soortgelijk of ander type accommodatie voordat de student arriveert, zonder dit mede te delen aan de student. Hier zitten geen extra kosten aan verbonden voor de student.
 • Als een student verandering van accommodatie eist, kost dit 30 euro. Na het verzoek, zijn veranderingen alleen mogelijk als er plekken vrij zijn.

Vliegveld transfer

 • De prijs van de vliegveld transfer service geldt altijd voor 1 persoon van/naar het vliegveld, van/naar accommodatie of school.
 • De student moet zijn/haar vluchtnummer, vertrekplaats en aankomsttijd ten minste 1 week van tevoren mededelen. Enige veranderingen moeten mede gedeeld worden naar Inhispania. Als er veranderingen ontstaan buiten de kantooruren van Inhispania, moet de student contact opnemen met de beheerder per telefoon. Het telefoonnummer moet vooraf verstrekt zijn bij Inhispania.
 • De beheerder zal maximaal 60 minuten wachten na de verwachtte aankomsttijd. Als de student niet op komt dagen/geen contact opneemt met de beheerder dan is de vliegveld transfer verlopen en zal de student zal nogsteeds moeten betalen. Als de student de beheerder heeft gecontact met een veranderde aankomsttijd terwijl de beheerder al op het vliegveld is zal er 10 euro per elke 30 minuten wachten gerekend worden.

Visum

 • Europese Unie inwoners hebben geen visum nodig om een van de cursussen te volgen.
 • Studenten die geen inwoner zijn van de Europese Unie zouden informatie moeten aanvragen bij de Spaanse ambassade of consulaat over de eisen om in Spanje te studeren.
 • Als de student een bevestigingsbrief van de school nodig heeft om zich aan te melden voor een visum, zou ten minste 50% van het totale bedrag vooraf betaald moeten worden. De enige acceptabele vorm van betalen is door bankoverschrijving.
 • Inhispania zal alleen bevestigingsbrieven accepteren voor cursussen van tenminste 20 lessen per week.
 • Wanneer Inhispania de voorafbetaling ontvangen heeft, zal de brief naar het gegeven adres verstuurd worden. Wanneer de student eist om de bevestigingsbrief per koerier te laten verzenden (hetzelfde als UPS), moet de student deze kosten van tevoren betalen.
 • De student is verantwoordelijk voor het hele visum aanvraag proces.
 • Inhispania beveelt aan om de student genoeg tijd te geven voor het visum aanvraag proces.
 • Inhispania kan niet verantwoordelijk worden gesteld als het visum is afgewezen.
 • Als de student niet kan deelnemen aan de cursussen door afkeuring van het visum, moet de student of een vertegenwoordiger het officieele document van afkeuring laten zien waarop de naam van de student, paspoort nummer en aangevraagde visum duidelijk te zien is (met datum, ondertekend en met stempel), afgegeven door de ambassade of consulaat.
 • Om een terugbetaling van een voorafbetaling te doen, moet de afmelding (met de verontschuldigingsbrief) 21 dagen voor de start datum van de geplande cursus ontvangen zijn door Inhispania. Inhispania zal de voorafbetaling minus 150 euro en mogelijke administratiekosten (bankkosten, faxen, telefoongesprekken etc) teruggestort worden. Wanneer de afmelding in minder dan 21 voor de geplande start datum van de cursus ontvangen wordt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 • Korting en speciale aanbiedingen zijn niet van toepassing voor cursussen die over bovenstaande bevestigingsbrief gaan.

Fotorechten

 • Studenten accepteren dat Inhispania foto´s en video´s neemt tijdens de lessen en/of verschillende activiteiten voor het gebruik van de school. Wanneer een student hier het niet mee eens is, zal hij/zij dit moeten vermelden tijdens het registreren van de lessen.

Bescherming van privacy

 • Om de huidige normen na te streven met de bescherming van de privégegevens, informeren wij de studenten dat privégegevens en informatie verwerkt worden en opgeslagen in het archief als eigendom van Inhispania Intlance S.L., gelocaliseerd in c/ Marqués de Valdeiglesias, 3 28004 Madrid, waar de student zijn rechten kan uitoefenen op toegang, correctie en intrekking, overeenkomstig met de algemene voorwaarden van de toepasselijke regelgeving in verband met de bescherming van privacy. “Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de mayo de 2018”.

Inhispania [International Language Center] | Inhispania Intlance, S.L. CIF: B83744847
Datos registrales: Tomo 19178, Libro 0, Folio 32, Sección 8, Hoja M335707, Inscrip. 3

Condiciones de inscripción, pagos y cancelación

 1. Información legal del Titular.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos legales del website:

Web: https://inhispania.com/
Titular: INHISPANIA INTLANCE S.L.
Domicilio: C/Marqués de Valdeiglesias, nº 3, cp 28004, Madrid
C.I.F: B83744847

Teléfono:

Whatsapp:

+34 91 521 22 31

+34 616 995 490

Correo electrónico: administration@inhispania.com
Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19178, Libro 0, Folio 32, Hoja M335707.
 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Las presentes Condiciones Generales de utilización y contratación, tienen como objeto regular la puesta a disposición de la información suministrada en el website, así como la relación jurídica que emana de los procesos de contratación realizados entre los usuarios y el titular del website.

 1. Condición de usuario y aceptación.

El acceso, uso y navegación por el website confieren la condición de “Usuario” al visitante y suponen la aceptación, sin reservas de ninguna clase, del Aviso Legal y Condiciones de Uso. El acceso al website es gratuito.

El registro del Usuario a través del formulario reservado a tal fin en el website confiere la condición de “Usuario Registrado” e implica además de lo especificado anteriormente la aceptación expresa de la Política de Privacidad.

La contratación de cualquier producto y/o servicio confiere la condición de “Cliente” debiendo conocer y aceptar las Condiciones Generales de la Contratación incluidas en el presente texto, así como en su caso, las Condiciones Particulares que rijan la adquisición.

Solamente las personas mayores de 18 años están autorizadas a hacer uso de los servicios de comercio electrónico a través del website.

Mediante la aceptación de las Condiciones Generales de uso y contratación el Cliente declara:

1º. Que es una persona mayor de edad y con capacidad para contratar.

2º. Que ha leído y acepta las presentes Condiciones Generales.

 1. Modificación del Aviso Legal y Condiciones Generales.

INHISPANIA INTLANCE S.L. podrá modificar las Condiciones Generales sin previo aviso, por lo que es aconsejable que éstas sean leídas en cada visita al website. Estas modificaciones son de aplicación a partir de su publicación en el website y no podrán aplicarse a los contratos concluidos anteriormente. En cualquier caso, figurará la fecha de revisión de las Condiciones Generales. El pago de la matrícula de cada curso se rige por las Condiciones Generales vigentes en la fecha de la matriculacion. En todo caso, antes de cualquier proceso de contratación se podrán consultar las Condiciones Generales.

 1. Responsabilidad de INHISPANIA INTLANCE S.L..

Los servicios presentados en el website son conformes a la legislación española. El acceso a la página web será voluntario, y, por tanto, responsabilidad del usuario, quien será responsable de todo efecto directo o indirecto que por el uso que haga del website se derive, incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, técnico y/o jurídico adverso, así como la defraudación de las expectativas generadas por nuestro website, obligándose el usuario a mantener indemne a INHISPANIA INTLANCE S.L. por cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o indirectamente de tales hechos.

INHISPANIA INTLANCE S.L. no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas por causas ajenas a INHISPANIA INTLANCE S.L., que impidan o retrasen la prestación de los servicios, ni de los retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos, ni de la imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por causas no imputables a INHISPANIA INTLANCE S.L., debidas al usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor. INHISPANIA INTLANCE S.L. no controla, con carácter general, la utilización que los usuarios hacen del website. En particular, INHISPANIA INTLANCE S.L. no responde en ningún caso de que los usuarios utilicen el website de conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.

 1. Obligaciones de clientes y usuarios.

Con carácter general el usuario se obliga al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales, así como a cumplir las especiales advertencias o instrucciones de uso contenidas en las mismas o en el website y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia debida, y absteniéndose de utilizar el website de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de INHISPANIA INTLANCE S.L.

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad sin el consentimiento expreso de sus padres, INHISPANIA INTLANCE S.L. no se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos rellenados por el usuario y por tanto no puede constatar la edad de los mismos.

Concretamente, y sin que ello implique restricción alguna al apartado anterior durante la utilización del website el usuario se obliga a:

 1. a) Facilitar información veraz sobre los datos solicitados en el formulario de inscripción del alumno.
 2. b) No introducir, almacenar o difundir en o desde el website, cualquier información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente.
 3. c) No introducir, almacenar o difundir mediante la página de la tienda ningún programa, datos, virus, código, o cualquier otro dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en el website, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de INHISPANIA INTLANCE S.L., de cualquier otro usuario, de los proveedores de INHISPANIA INTLANCE S.L. o en general de cualquier tercero.
 4. d) No realizar actividades publicitarias o de explotación comercial a través del website, y a no utilizar los contenidos y la información del mismo para remitir publicidad, o enviar mensajes con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros, de no existir autorización expresa.
 5. e) No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización del website o en la utilización de cualquiera de los servicios del mismo.
 6. f) No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de INHISPANIA INTLANCE S.L.
 7. g) No introducir, almacenar o difundir mediante la página cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en general ningún contenido del cual no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposición de tercero.
 1. Realización del pago de los cursos.

Se señalan los pasos a seguir para realizar el proceso de pago de los cursos:

INSTRUCCIONES
Paso 1 Acceder a la página web en el apartado de INSCRIPCIÓN. Cumplimentar el formulario electrónico que en cada momento aparezca en la página web y siguiendo las instrucciones indicadas en el mismo.
Paso 2 Rellenar el formulario Cumplimentar el formulario electrónico que en cada momento aparezca en la página web y siguiendo las instrucciones indicadas en el mismo.
Paso 3 Realizar el pago del curso. Una vez que Inhispania haya revisado la solicitud de inscripción del curso, enviara al alumno un correo electrónico adjuntado con las instrucciones para realizar el pago del curso selecciónalo, así como estableciendo el periodo de tiempo para realizar dicho pago..
Paso 4 Pago Selección del método de pago y realización del mismo mediante la pasarela que corresponda.
 1. Precios.

Para conocer el precio de los cursos ofertados por INHISPANIA, el alumno podrá consultarlos en el apartado de precios que aparece en la página web.

Durante el proceso de pago también saldrá desglosado el importe correspondiente a los servicios contratados.

Los precios de alojamiento y transporte indicados en el website incluyen IVA.

 1. Pago.

INHISPANIA INTLANCE S.L. propone diversos medios de pago para que el alumno pueda elegir aquel que más le convenga o se adapte mejor a sus necesidades:

 • Transferencia bancaria.
 • Pago por Tarjeta de Crédito: Visa y Master Card han desarrollado un sistema para realizar de forma segura pagos en Internet. El sistema de Comercio Electrónico Seguro se basa en que el Emisor de la tarjeta (banco o caja de ahorros) identifique al titular de la misma antes de autorizar el pago por Internet.INHISPANIA INTLANCE S.L. está adherido a este protocolo de seguridad por lo que, una vez seleccionado el curso y realizela compra, e introducido el número de su tarjeta, se abre una ventana del Emisor que le solicita su identificación, mostrando uno de los siguientes iconos.

Los datos de su tarjeta y la contraseña quedan protegidos por este sistema de seguridad desde el momento de su introducción. Una vez completada la identificación, el Emisor comunica a INHISPANIA INTLANCE S.L. que la compra la está realizando el titular de la tarjeta, de forma que éste pueda completar el proceso. Si la identificación no ha sido satisfactoria, el Emisor lo comunica a INHISPANIA INTLANCE S.L. para que proceda en consecuencia.

Esta ventana está fuera del control de INHISPANIA INTLANCE S.L., siendo responsabilidad de su Emisor cualquier incidencia que pueda surgir con la misma, debiendo contactar con dicha entidad si se encontrara ante esta situación.

INHISPANIA INTLANCE S.L. se reserva el derecho a rechazar cualquier operación realizada con tarjeta de crédito. En este caso procederemos a reintegrar el efectivo en la tarjeta original.

En caso de impago por partedel alumno, total o parcial, ante la fecha de vencimiento pactado, INHISPANIA INTLANCE S.L, podrá suspender o cancelar el curso solicitado, sin incurrir en responsabilidad por cualesquiera el lucro cesante.

La anterior facultad de INHISPANIA INTLANCE S.L. en ningún caso liberará al alumno de sus obligaciones contractuales con relación a los pagos adeudados y a la recepción de productos.

 1. Los cursos, alojamiento, transporte.

EL PAGO DE LOS CURSOS.

 • Para reservar un curso es necesario un pago adelantado de 150 euros. Si el programa incluye alojamiento, este pago será de, al menos, 200 euros. Para cursos especiales y para clases individuales la cantidad necesaria de pago adelantado puede ser diferente. El pago adelantado forma parte del precio final del curso y se descontará del coste total.
 • El pago adelantado puede hacerse en efectivo, tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) o por transferencia bancaria (todas las comisiones bancarias corren por cuenta del estudiante).
 • El resto de pagos para completar el precio total deberán ser efectuados el primer día de clase.
 • El estudiante queda inscrito en la escuela una vez que su hoja de matrícula ha sido aprobada y que el pago adelantado ha sido recibido.
 • Inhispania se reserva el derecho a rechazar inscripciones, lo que comunicará al estudiante en el momento de la solicitud.
 • Cualquier pago recibido sin la previa aprobación de la hoja de matrícula no será aceptado.
 • Si el estudiante necesita una confirmación de la escuela para una solicitud de becas / ayudas económicas de terceras partes (gobierno, universidades, etc.) el pago adelantado será por el importe total del programa. Sólo se aceptarán pagos mediante transferencia bancaria.
 • Los precios de alojamiento están sujetos a un suplemento del 5% si el pago se realiza con tarjeta. En los paquetes especiales que incluyen alojamiento, este 5% se aplicará solo en la parte del alojamiento.
 • Todos los descuentos y promociones son solo válidos para pagos en efectivo o mediante transferencia bancaria. Si el pago anticipado se realiza mediante tarjeta de crédito, el descuento será sólo aplicable a la parte restante. El estudiante debe especificar el descuento o promoción del que quiere beneficiarse en el momento de rellenar la matrícula. Una vez recibida esta, el estudiante no podrá solicitar nuevos descuentos.

CURSOS (requisitos de superación del curso).

 • El estudiante tiene que realizar una prueba de nivel en el momento de formalizar la matrícula o, al menos, 14 días antes de la fecha de inicio del curso. Inhispania colocará al estudiante en un grupo adecuado para su nivel. Cualquier cambio de nivel y/o horario tendrá que ser aprobando por el jefe de estudios y estará sujeto a disponibilidad.
 • Inhispania informará al estudiante sobre su horario durante la semana antes a la fecha de inicio del curso. No obstante, Inhispania se reserva el derecho a cambiar el horario de las clases.
 • La violencia o faltas de respeto hacia otros estudiantes o empleados de Inhispania ( por motivos religiosos, de género u orientación sexual) significarán la expulsión del estudiante.
 • Para obtener el certificado de realización del curso, el estudiante deberá asistir, al menos, al 80% del total de las clases.
 • Por razones imprevistas, las clases podrán ser pospuestas a un horario diferente.
 • No es posible realizar un cambio de curso por otro, una vez se haya formalizado la matrícula.

RESPONSABILIDAD

Inhispania no se hará responsable de los accidentes que ocurran fuera de las instalaciones de la escuela (en alojamientos o excursiones).

Inhispania no se hace responsable de los robos que puedan padecer los alumnos dentro de las instalaciones como fuera del recinto, así como de la pérdida de objetos o de enfermedad del alumno.

Inhispania no realizará ningún tipo de devolución al estudiante, y tampoco habrá compensación económica en el caso de que no se pueda ofrecer los servicios contratados por motivos de fuerza mayor (p.e. incendio, inundación, terremoto, emergencia sanitaria, etc).

FIESTAS PÚBLICAS

La escuela permanecerá cerrada durante las fiestas públicas de Madrid. Las fechas se encuentran publicadas en el calendario escolar. Inhispania no procederá a realizar ninguna devolución por las clases que no se haya realizado, pero reserva el derecho a ofrecer programas alternativos durante los días de fiesta. Mientras que las clases individuales podrán ser recuperadas en otro día.

LOS SERVICIOS QUE OFRECE INHISPANIA.

ALOJAMIENTO (requisitos).

 • El estudiante deberá comunicar la hora prevista de llegada a Madrid al menos una semana antes de la fecha de inicio del curso.
  · El estudiante tendrá que aceptar las reglas del casero / alojamiento. Si el estudiante no respeta estas normas, podrá ser expulsado del alojamiento.
  · Inhispania se reserva el derecho a cambiar sin previo aviso el tipo de alojamiento antes de la llegada del estudiante en otro de características iguales o superiores, sin coste adicional.
  · Si el estudiante solicita un cambio en su alojamiento, se le aplicará una tasa de 30 euros. Bajo petición, los cambios serán solo posibles si hay disponibilidad de plazas. Si el cambio implica costes adicionales, el estudiante será informado y deberá cubrir los mismos antes de realizarse el cambio.

TRASLADOS DE/AL AEROPUERTO (requisitos).

 • Los precios de traslados se aplican a un único trayecto (de/al aeropuerto de/al alojamiento o escuela) y son por persona.
  · El estudiante deberá comunicar la hora de llegada de su vuelo al menos una semana antes de la fecha en la que se realizará el traslado. Cualquier cambio deberá ser comunicado a Inhispania. Si se produjesen cambios fuera del horario de oficina de la escuela, el estudiante deberá contactar directamente por teléfono (al número que se le habrá proporcionado previamente) con el responsable de su traslado.
  · El responsable del traslado esperará como máximo 60 minutos después de la hora prevista de llegada al aeropuerto. Si el estudiante no aparece o no se pone en contacto con el responsable del traslado el servicio quedará anulado. No obstante, el estudiante deberá pagar por este servicio. Si el estudiante se pone en contacto con el responsable del traslado para comunicarle un cambio en la hora de llegada una vez que el responsable del traslado ya está esperando en el aeropuerto, se aplicará un suplemento de 10 euros por cada 30 minutos de espera adicional.

VISADOS (requisitos).

 • Los ciudadanos comunitarios (Unión Europea) no necesitan ningún tipo de visado para asistir a los cursos.
 • Los ciudadanos no comunitarios (países no pertenecientes a la Unión Europea) deberán obtener información sobre los requisitos para estudiar en España en una embajada o consulado español.
 • Si el estudiante solicita una carta de confirmación por parte de la escuela para solicitar un visado, el pago adelantado será de, al menos, el 50% del importe total del programa. Este pago sólo podrá efectuarse mediante transferencia bancaria.
 • Inhispania sólo escribe este tipo de confirmaciones para cursos de, al menos, 20 clases por semana.
 • Una vez que Inhispania ha recibido el pago adelantado, se enviará la carta de confirmación a la dirección proporcionada por el estudiante. Si este prefiere que la documentación se envíe por mensajero (p.e. UPS), tendrá que pagar por adelantado los gastos de envío.
 • El estudiante es responsable en todo momento del proceso de solicitud de su visado.
 • Inhispania recomienda al estudiante comenzar todo el proceso con suficiente tiempo.
 • Inhispania nunca será responsable en los casos de denegación de visado.
 • Si el estudiante no puede asistir al curso por causa de una denegación de visado, él o su representante tendrá que presentar el documento oficial de denegación (con fecha, firma y sello) expedido por la embajada o consulado español, en el que quede claramente reflejado el nombre del estudiante, su número de pasaporte y el visado solicitado
 • Para la devolución del pago adelantado, será necesario comunicar a Inhispania la cancelación por escrito (junto con el documento de denegación) en un plazo de, al menos, 21 días antes de la fecha de inicio del curso. Inhispania devolverá el importe del pago adelantado, menos 150 euros de tasas y los posibles gastos de administración (comisiones de banco, faxes, llamadas de teléfono, etc.). Si la cancelación se recibe en un plazo inferior a 21 días antes de la fecha de inicio del curso no se llevará a cabo ninguna devolución.
 • Los descuentos y promociones no serán aplicables para los cursos que requieran la carta de confirmación arriba mencionada.
 1. Derecho de desistimiento.

El alumno/usuario podrá desistir de la realización de los cursos en un plazo igual o superior a 21 días, antes de la fecha de inicio del curso. Debiendo notificarlo por escrito mediante correo electrónico en info@inhispania.com o modo presencial en las instalaciones en la escuela situada en C/Marqués de Valdeiglesias, nº 3, cp 28004, Madrid.

Si el desistimiento se realiza antes de los 21 días de iniciar el curso, INHISPANIA procederá a la devolución del 50% del pago adelantado al alumno (no se realizará la devolución de la tasa de inscripción y los posibles gastos de gestión generados en administración).

Mientras que, si la cancelación o desistimiento del curso se realiza en un plazo inferior a los 21 días antes de iniciar el curso, no se procederá a la devolución de dicha cantidad.

Respecto al alojamiento, el alumno podrá cancelar la reserva realizada dentro de un plazo no superior a 14 días antes de la reserva de llegada. Si no se realiza la cancelación dentro del plazo, se deberá realizar el pago del alojamiento reservado, siempre y cuando INHISPANIA no encuentre un alumno que ocupe dicha vacante.

Si la cancelación afecta a un curso que necesite una confirmación de la escuela para una solicitud de becas / ayudas económicas de terceras partes (gobierno, universidades, etc.), se requerirá el documento oficial de denegación por parte del organismo responsable de la ayuda para poder obtener la devolución del pago anticipado (menos 150 euros de tasas y los posibles gastos de administración).

No se procederá a la devolución de los importes del curso o una parte de ellos, por motivos de enfermedad, salida prematura o retraso en la iniciaron del curso escolar.

 1. Notificaciones.

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que deban efectuarse por las partes en relación con las presentes Condiciones Generales, deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando haya realizado el pago del curso inscrito, remitidas por correo al correo electrónico.

 1. Nulidad e ineficiencia de las cláusulas

Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

 1. Resolución de conflictos de forma extracontractual.

Siguiendo las directrices marcadas por Ley 7/2017, de 2 de noviembre de, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

La nueva normativa exige que en caso de conflicto entre consumidor y empresarios (artículo 3 de la citada Ley), se pueda resolver mediante un procedimiento extrajudicial delante del organismo autonómico competente (artículo 26 de la citada Ley). La finalidad que persigue la presente ley es la garantizar que los consumidores residentes en la Unión Europea tengan acceso a mecanismos de resolución de litigios en materia de consumo.

Comunidad de Madrid: Departamento de Consumo, el usuario/consumidor puede proceder a realizar la reclamación, clicando en el siguiente enlace.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&childpagename=PortalConsumidor%2FPage%2FPTCS_contenido&cid=1328078230670&packedargs=language%3Des&pagename=PTCS_wrapper

Unión Europea: El usuario/ consumidor también puede acceder mediante plataforma digital, para la resolución de litigios de forma alternativa, accediendo mediante el enlace siguiente.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm

 1. Legislación aplicable. Sumisión a fueros.

Las compraventas realizadas en INHISPANIA INTLANCE S.L. se someten a la legislación española.

Las presentes Condiciones Generales de la Contratación se encuentran sometidas, entre otras, a la siguiente Normativa:

 • Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista (“LOCM”).
 • Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (“LCGC”).
 • Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (“TRLGDCU”).
 • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (“LSSICE”).
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (“LOPDGDD”).
 • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Ley 7/2017, de 2 de noviembre de, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o aplicación de las presentes condiciones contractuales, los Juzgados y Tribunales que, en su caso, conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa legal aplicable en materia de jurisdicción competente, en la que se atiende, tratándose de consumidores finales, al lugar del cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la parte compradora.

Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de INHISPANIA INTLANCE S.L..

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se encuentran actualizadas febrero de 2020.